Door klimaatverandering en verstedelijking staat het boezemsysteem onder druk. In de film DE BOEZEM VOOR HET VOETLICHT, een ode aan de boezem als eeuwenoud watersysteem en landschapselement, waarin verschillende experts hun visie op de boezem geven. Naast bijdragen van Yttje Feddes, Maarten Poort, Maarten Ouboter, Anne Loes Nillesen, Rene Zwan en Maartje Faasse ben ik, op een mooie, winderige dag langs de Rotte, geïnterviewd door Jandirk Hoekstra en Jan Wilbers (H+N+S).
De film is een initiatief van H+N+S Landschapsarchitecten en is mogelijk gemaakt door een subsidie van de EFL-Stichting en hier te zien.
Het kaartmateriaal in deze film is gebaseerd op kaarten (i.s.m. Michiel Pouderoijen) uit mijn proefschrift: “De Landscapsarchitectuur van het Polder- en boezemsysteem. Structuur en vorm van het waterstelsel, water patroon en water en waternetwerk in het Nederlandse laagland

Posted by:Inge Bobbink